Văn phòng điện tử về tới 12 phòng ban, 13 xã, thị trấn huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

van-ninh-khanh-hoa-va-van-phong-dien-tu-01jpg

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Chỉ thị của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa đã thực hiện […]

Chi tiết


Page 1 of 712345...Last »