Triển khai văn phòng điện tử nhằm nâng cao, cải cách hành chính

cloudoffice1

Theo nghị định số 01/2013/NĐ-CP, thì việc lưu trữ tài liệu điện tử trực tuyến được khuyến khích thực hiện. Và hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giải quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính góp phần nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành […]

Chi tiết


Page 1 of 512345