Văn phòng điện tử về tới 12 phòng ban, 13 xã, thị trấn huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

van-ninh-khanh-hoa-va-van-phong-dien-tu-01jpg

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Chỉ thị của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa đã thực hiện […]

Chi tiết


Thực hiện Chính phủ điện tử, văn phòng điện tử tỉnh Hải Dương thu được hiệu quả lớn

Thực hiện Chính phủ điện tử, văn phòng điện tử tỉnh Hải Dương thu được hiệu quả lớn

Nắm bắt được công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông là công cụ quan trọng hàng đầu để thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ, hình thành xã hội thông tin, rút ngắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tỉnh Hải Dương đã thực hiện nghị quyết 36a/NĐ-CP về Chính […]

Chi tiết


Sở TT&TT Bình Định tổ chức Hội thảo “Giải pháp văn phòng điện tử”

20090212_s6

Vào ngày 11/02/2009, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp văn phòng điện tử thông qua Hội thảo “Giải pháp văn phòng điện tử” dành cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, với mục đích tạo chuyển biến tích cực […]

Chi tiết


Page 1 of 612345...Last »