Triển khai văn phòng điện tử nhằm nâng cao, cải cách hành chính

cloudoffice1

Theo nghị định số 01/2013/NĐ-CP, thì việc lưu trữ tài liệu điện tử trực tuyến được khuyến khích thực hiện. Và hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giải quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính góp phần nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành […]

Chi tiết


Sự cần thiết khách quan phải đổi mới công tác văn thư trong giai đoạn hội nhập quốc tế

Sự cần thiết khách quan phải đổi mới công tác văn thư trong giai đoạn hội nhập quốc tế

Những thành tựu khoa học và công nghệ tin học đã tác động mạnh mẽ đến quy trình quản lý. Điều đó đòi hỏi phải cải cách nền hành chính cũ, sắp xếp lại bộ máy, bố trí lại nhân sự để theo kịp với những tiến bộ chung của thế giới. Theo đó, việc […]

Chi tiết


Page 1 of 512345